User Tools

Site Tools


101-cophura-zandra-la-gi

Cophura zandra
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cophura
Loài (species) C. zandra
Danh pháp hai phần
Cophura zandra
Pritchard, 1943

Cophura zandra là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cophura zandra được Pritchard miêu tả năm 1943. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cophura zandra tại Wikispecies
101-cophura-zandra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)