User Tools

Site Tools


101-cophinopoda-matilei-la-gi

Cophinopoda matilei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cophinopoda
Loài (species) C. matilei
Danh pháp hai phần
Cophinopoda matilei
Tsacas & Artigas, 1994

Cophinopoda matilei là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cophinopoda matilei được Tsacas & Artigas miêu tả năm 1994. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cophinopoda matilei tại Wikispecies
101-cophinopoda-matilei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)