User Tools

Site Tools


101-cophinopoda-disputata-la-gi

Cophinopoda disputata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cophinopoda
Loài (species) C. disputata
Danh pháp hai phần
Cophinopoda disputata
Tsacas & Artigas, 1994

Cophinopoda disputata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cophinopoda disputata được Tsacas & Artigas miêu tả năm 1994. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cophinopoda disputata tại Wikispecies
101-cophinopoda-disputata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)