User Tools

Site Tools


101-cophinopoda-andrewsi-la-gi

Cophinopoda andrewsi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cophinopoda
Loài (species) C. andrewsi
Danh pháp hai phần
Cophinopoda andrewsi
Oldroyd, 1964

Cophinopoda andrewsi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cophinopoda andrewsi được Oldroyd miêu tả năm 1964. Loài này phân bố ở miền Australasia và miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cophinopoda andrewsi tại Wikispecies
101-cophinopoda-andrewsi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)