User Tools

Site Tools


101-consolidated-tby-sea-wolf-la-gi

Consolidated TBY Sea Wolf là một loại máy bay ném bom ngư lôi của Hải quân Hoa Kỳ trong Chiến tranh thế giới II. Đối thủ cạnh tranh và có hình dạng rất giống nó là Grumman TBF Avenger, quá trình đưa Sea Wolf vào biên chế bị kéo dài nên nó không tham chiến, chỉ có 180 chiếc được chế tạo trước khi chương trình bị hủy bo sau ngày Nhật Bản đầu hàng hoàn toàn.

Tính năng kỹ chiến thuật (TBY Sea Wolf)[sửa | sửa mã nguồn]

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Trang bị vũ khí

 • 4 × súng máy M2 Browning ,50 in (12,7 mm)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
 • 1 × súng máy M1919 Browning ,30 in (7,62 mm)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]M1919 Browning machine gun in ventral mount
 • 2.000 lb (910 kg) bom hoặc 1 quả ngư lôi
 • Máy bay có tính năng tương đương
  Danh sách khác
  Ghi chú
  Tài liệu
  • Ginter, Steve, Bill Chana and Phil Prophett. Vought XTBU-1 & TBY-2 Sea Wolf (Naval Fighters number Thirty-Three). Simi Valley, CA: Ginter Books, 1995. ISBN 0-942612-33-7.
  101-consolidated-tby-sea-wolf-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)