User Tools

Site Tools


101-conosiphon-pauper-la-gi

Conosiphon pauper
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Conosiphon
Loài (species) C. pauper
Danh pháp hai phần
Conosiphon pauper
Becker, 1907

Conosiphon pauper là một loài ruồi trong họ Asilidae. Conosiphon pauper được Becker miêu tả năm 1907. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Conosiphon pauper tại Wikispecies
101-conosiphon-pauper-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)