User Tools

Site Tools


101-conosiphon-alter-la-gi

Conosiphon alter
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Conosiphon
Loài (species) C. alter
Danh pháp hai phần
Conosiphon alter
Becker, 1923

Conosiphon alter là một loài ruồi trong họ Asilidae. Conosiphon alter được Becker miêu tả năm 1923. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Conosiphon alter tại Wikispecies
101-conosiphon-alter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)