User Tools

Site Tools


101-connomyia-varipennis-la-gi

Connomyia varipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Connomyia
Loài (species) C. varipennis
Danh pháp hai phần
Connomyia varipennis
Ricardo, 1925

Connomyia varipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Connomyia varipennis được Ricardo miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Connomyia varipennis tại Wikispecies
101-connomyia-varipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)