User Tools

Site Tools


101-connomyia-tsacasi-la-gi

Connomyia tsacasi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Connomyia
Loài (species) C. tsacasi
Danh pháp hai phần
Connomyia tsacasi
Londt, 1993

Connomyia tsacasi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Connomyia tsacasi được Londt miêu tả năm 1993. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Connomyia tsacasi tại Wikispecies
101-connomyia-tsacasi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)