User Tools

Site Tools


101-connomyia-midas-la-gi

Connomyia midas
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Connomyia
Loài (species) C. midas
Danh pháp hai phần
Connomyia midas
Londt, 1993

Connomyia midas là một loài ruồi trong họ Asilidae. Connomyia midas được Londt miêu tả năm 1993. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Connomyia midas tại Wikispecies
101-connomyia-midas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)