User Tools

Site Tools


101-connomyia-briani-la-gi

Connomyia briani
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Connomyia
Loài (species) C. briani
Danh pháp hai phần
Connomyia briani
Londt, 1993

Connomyia briani là một loài ruồi trong họ Asilidae. Connomyia briani được Londt miêu tả năm 1993. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Connomyia briani tại Wikispecies
101-connomyia-briani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)