User Tools

Site Tools


101-connomyia-argyropus-la-gi

Connomyia argyropus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Connomyia
Loài (species) C. argyropus
Danh pháp hai phần
Connomyia argyropus
Engel, 1932

Connomyia argyropus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Connomyia argyropus được Engel miêu tả năm 1932. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Connomyia argyropus tại Wikispecies
101-connomyia-argyropus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)