User Tools

Site Tools


101-congomochtherus-inachus-la-gi

Congomochtherus inachus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Congomochtherus
Loài (species) C. inachus
Danh pháp hai phần
Congomochtherus inachus
Londt & Tsacas, 1987

Congomochtherus inachus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Congomochtherus inachus được Londt & Tsacas miêu tả năm 1987. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Congomochtherus inachus tại Wikispecies
101-congomochtherus-inachus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)