User Tools

Site Tools


101-colepia-novaeguineae-la-gi

Colepia novaeguineae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Colepia
Loài (species) C. novaeguineae
Danh pháp hai phần
Colepia novaeguineae
Daniels, 1987

Colepia novaeguineae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Colepia novaeguineae được Daniels miêu tả năm 1987. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Colepia novaeguineae tại Wikispecies
101-colepia-novaeguineae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)