User Tools

Site Tools


101-clinopogon-plumbeus-la-gi

Clinopogon plumbeus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Clinopogon
Loài (species) C. plumbeus
Danh pháp hai phần
Clinopogon plumbeus
Fabricius, 1775

Clinopogon plumbeus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Clinopogon plumbeus được Fabricius miêu tả năm 1775. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Clinopogon plumbeus tại Wikispecies
101-clinopogon-plumbeus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)