User Tools

Site Tools


101-clinopogon-barrus-la-gi

Clinopogon barrus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Clinopogon
Loài (species) C. barrus
Danh pháp hai phần
Clinopogon barrus
Walker, 1849

Clinopogon barrus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Clinopogon barrus được Walker miêu tả năm 1849. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Clinopogon barrus tại Wikispecies
101-clinopogon-barrus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)