User Tools

Site Tools


101-clephydroneura-karikalensis-la-gi

Clephydroneura karikalensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Clephydroneura
Loài (species) C. karikalensis
Danh pháp hai phần
Clephydroneura karikalensis
Parui & Das, 1994

Clephydroneura karikalensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Clephydroneura karikalensis được Parui & Das miêu tả năm 1994. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Clephydroneura karikalensis tại Wikispecies
101-clephydroneura-karikalensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)