User Tools

Site Tools


101-clephydroneura-exilis-la-gi

Clephydroneura exilis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Clephydroneura
Loài (species) C. exilis
Danh pháp hai phần
Clephydroneura exilis
Oldroyd, 1938

Clephydroneura exilis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Clephydroneura exilis được Oldroyd miêu tả năm 1938. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Clephydroneura exilis tại Wikispecies
101-clephydroneura-exilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)