User Tools

Site Tools


101-clephydroneura-bengalensis-la-gi

Clephydroneura bengalensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Clephydroneura
Loài (species) C. bengalensis
Danh pháp hai phần
Clephydroneura bengalensis
(Macquart, 1838)

Clephydroneura bengalensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Clephydroneura bengalensis được Macquart miêu tả năm 1838. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Clephydroneura bengalensis tại Wikispecies
101-clephydroneura-bengalensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)