User Tools

Site Tools


101-claude-l-vi-strauss-la-gi

Claude Lévi-Strauss (phát âm tiếng Pháp: [klod levi stʁos]; (28 tháng 11 năm 1908 – 30 tháng 10 năm 2009)[1][2][3] là một nhà nhân chủng học và dân tộc học, triết gia người Pháp, và thường được gọi, cùng vớiJames George Frazer, là "cha đẻ nhân chủng học hiện đại"[4].

Ông lập luận rằng tinh thần "dã man" có cùng cấu trúc như tinh thần "văn minh" và rằng các đặc điểm con người là như nhau ở mọi nơi[5][6]. Những quan sát như vậy đạt đến tột độ trong cuốn sách Nhiệt đới buồn, thứ định vị ông như một trong những nhân vật trung tâm của trường phái tư tưởng cấu trúc luận, trong đó những ý tưởng của ông đi đến các lĩnh vực bao gồm khoa học nhân văn, xã hội học và triết học. Ông được vinh danh bởi các trường đại học trên khắp thế giới và từng giữ ghế giáo sư về Nhân chủng học xã hội ở Collège de France (1959–1982); ông được bầu là một thành viên của Viện Hàn Lâm Pháp năm 1973.

 • Boon, James, and David Schneider. Kinship vis-a-vis Myth Contrasts in Levi-Strauss' Approaches to Cross-Cultural Comparison. American Anthropologist, New Series 76.4(1974): 799–817
 • Diamond, Stanley. In Search of the Primitive. New Brunswick: Transaction Books, 1974. ISBN 0-87855-045-3
 • Doja, Albert (2008): "Claude Lévi-Strauss at his Centennial: toward a future anthropology", Theory, Culture & Society, 25(7-8): 321–340, doi:10.1177/0263276408097810 (http://archives-ouvertes.fr/halshs-00405936).
 • Doja, Albert (2010): "Claude Lévi-Strauss (1908-2009): The apotheosis of heroic anthropology", Anthropology Today, 26(5): 18–23, doi:10.1111/j.1467-8322.2010.00758.x (http://archives-ouvertes.fr/halshs-00523837).
 • Leach, Edmund, Lévi-Strauss (1970) Fontana/Collins ISBN 0-00-632255-7 Chapter excerpt from book
 • Wiseman, Boris. Introducing Lévi-Strauss. Totem Books, 1998.
 • Wiseman, Boris, ed. The Cambridge Companion to Lévi-Strauss. Cambridge University Press, 2009.
 • Dick, Marcus (2008), Welt, Struktur, Denken. Philosophische Untersuchungen zu Claude Lévi-Strauss, Würzburg, Germany: Königshausen & Neumann, ISBN 978-3-8260-4018-4, retrieved ngày 25 tháng 4 năm 2011
 • Hénaff, Marcel (Translated by Mary Baker) (1998), Claude Lévi-Strauss and the Making of Structural Anthropology, Originally published 1991 as Claude Lévi-Strauss, Minneapolis, Minnesota: University of Minnesota Press, ISBN 0-8166-2760-6, truy cập ngày 5 tháng 11 năm 2010Paperback ISBN 0-8166-2761-4 
 • Pace, David (1983), Claude Levi-Strauss: The Bearer of Ashes, Boston, Massachusetts & London, UK: Routledge & Kegan Paul, ISBN 0-7100-9297-0, truy cập ngày 5 tháng 11 năm 2010 
 • Taylor, Mark Kline (1986), Beyond Explanation: Religious Dimensions in Cultural Anthropology, Macon, Georgia: Mercer University Press, ISBN 0-86554-165-5, truy cập ngày 5 tháng 11 năm 2010 
 • Wilcken, Patrick (2011), Claude Lévi-Strauss: The Poet in the Laboratory, London, UK: Bloomsbury, ISBN 978-0-7475-8362-2, truy cập ngày 20 tháng 11 năm 2011 
 • Profile of Lévi-Strauss in The Nation.
 • "Interview with Claude Lévi Strauss" (1972) video, 1 hour (in French with English subtitles)[apparently this video is no longer available on YouTube because of a copyright claim by Editions Montparnasse]
 • Various excerpts from Structural Anthropology at marxists.org
 • Extract from "Race and History" (1952 – see also The Race Question, 1950, UNESCO)
 • List of works by Claude Lévi-Strauss
 • Strauss.html Overview, in The Johns Hopkins Guide to Literary Theory (subscriber access only)
 • Claude Lévi-Strauss's profile on the Académie française site (tiếng Pháp)
 • Excerpts from La Pensee Sauvage
 • NYTimes commemoration at age 100
 • Documentaire 52': About "Tristes Tropiques" 1991 – Film Super 16
 • Obituary, Daily Telegraph 4 Nov 2009
 • Claude Lévi-Strauss, Obituary, The Economist, Nov 12th 2009
 • Lecture: The Birth of Historical Societies (Hitchcock Lectures), 3 and ngày 4 tháng 10 năm 1984, UC Berkeley (audio file)
 • Linguistic and Commodity Exchanges Examines the structural differences between barter and monetary commodity exchanges and oral and written linguistic exchanges
 • Philippe Descola, "Claude Lévi-Strauss: a Career Spanning a Century", in The Letter of the Collège de France n°4, 2009, p. 36.
101-claude-l-vi-strauss-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)