User Tools

Site Tools


101-clariola-pulchra-la-gi

Clariola pulchra
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Clariola
Loài (species) C. pulchra
Danh pháp hai phần
Clariola pulchra
Kertész, 1901

Clariola pulchra là một loài ruồi trong họ Asilidae. Clariola pulchra được Kertész miêu tả năm 1901. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Clariola pulchra tại Wikispecies
101-clariola-pulchra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)