User Tools

Site Tools


101-clariola-pipunculoides-la-gi

Clariola pipunculoides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Clariola
Loài (species) C. pipunculoides
Danh pháp hai phần
Clariola pipunculoides
Walker, 1865

Clariola pipunculoides là một loài ruồi trong họ Asilidae. Clariola pipunculoides được Walker miêu tả năm 1865. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Clariola pipunculoides tại Wikispecies
101-clariola-pipunculoides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)