User Tools

Site Tools


101-clariola-luteiventris-la-gi

Clariola luteiventris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Clariola
Loài (species) C. luteiventris
Danh pháp hai phần
Clariola luteiventris
Meijere, 1913

Clariola luteiventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Clariola luteiventris được Meijere miêu tả năm 1913. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Clariola luteiventris tại Wikispecies
101-clariola-luteiventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)