User Tools

Site Tools


101-clariola-cyaneithorax-la-gi

Clariola cyaneithorax
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Clariola
Loài (species) C. cyaneithorax
Danh pháp hai phần
Clariola cyaneithorax
Meijere, 1913

Clariola cyaneithorax là một loài ruồi trong họ Asilidae. Clariola cyaneithorax được Meijere miêu tả năm 1913. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Clariola cyaneithorax tại Wikispecies
101-clariola-cyaneithorax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)