User Tools

Site Tools


101-chymedax-delicatulus-la-gi

Chymedax delicatulus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Chymedax
Loài (species) C. delicatulus
Danh pháp hai phần
Chymedax delicatulus
Hull, 1958

Chymedax delicatulus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Chymedax delicatulus được Hull miêu tả năm 1958. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Chymedax delicatulus tại Wikispecies
101-chymedax-delicatulus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)