User Tools

Site Tools


101-chu-t-lang-patagon-la-gi

Chuột lang Patagon (danh pháp hai phần: Dolichotis patagonum) là một loài động vật gặm nhấm thuộc họ Chuột lang. Loài này được Zimmermann mô tả năm 1780.[2] Đây là một trong những loài gặm nhấm lớn nhất thế giới, với trọng lượng trung bình 8 kg, với các mẫu vật lên đến 16 kg. Nó là loài động vật có vú đặc hữu lớn nhất ở Argentina. Nó có chân dài, mạnh mẽ và chạy ở tốc độ cao khi gặp nguy hiểm.

Phương tiện liên quan tới Dolichotis patagonum tại Wikimedia Commons

101-chu-t-lang-patagon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)