User Tools

Site Tools


101-choerades-yaeyamana-la-gi

Choerades yaeyamana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. yaeyamana
Danh pháp hai phần
Choerades yaeyamana
Haupt & Azuma, 1998

Choerades yaeyamana là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades yaeyamana được Haupt & Azuma miêu tả năm 1998. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades yaeyamana tại Wikispecies
101-choerades-yaeyamana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)