User Tools

Site Tools


101-choerades-multipunctata-la-gi

Choerades multipunctata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. multipunctata
Danh pháp hai phần
Choerades multipunctata
Oldroyd, 1974

Choerades multipunctata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades multipunctata được Oldroyd miêu tả năm 1974. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades multipunctata tại Wikispecies
101-choerades-multipunctata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)