User Tools

Site Tools


101-choerades-isshikii-la-gi

Choerades isshikii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. isshikii
Danh pháp hai phần
Choerades isshikii
Matsumura, 1916

Choerades isshikii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades isshikii được Matsumura miêu tả năm 1916. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades isshikii tại Wikispecies
101-choerades-isshikii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)