User Tools

Site Tools


101-choerades-asprospilos-la-gi

Choerades asprospilos
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. asprospilos
Danh pháp hai phần
Choerades asprospilos
Young & Hradský, 2007

Choerades asprospilos là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades asprospilos được Young & Hradský miêu tả năm 2007. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades asprospilos tại Wikispecies
101-choerades-asprospilos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)