User Tools

Site Tools


101-choerades-antipai-la-gi

Choerades antipai
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. antipai
Danh pháp hai phần
Choerades antipai
Weinberg & Pârvu, 1999

Choerades antipai là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades antipai được Weinberg & Pârvu miêu tả năm 1999. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades antipai tại Wikispecies
101-choerades-antipai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)