User Tools

Site Tools


101-chi-c-l-ch-tr-n-la-gi

Cá lịch trần, tên khoa học Gymnothorax là một chi cá lịch biển trong họ Cá lịch biển.

Chi này gồm các loài sau:

 • Gymnothorax afer Bloch, 1795
 • Gymnothorax albimarginatus (Temminck & Schlegel, 1846)
 • Gymnothorax angusticauda (M. C. W. Weber & de Beaufort, 1916)
 • Gymnothorax angusticeps (Hildebrand & F. O. Barton, 1949)
 • Gymnothorax annasona (Whitley, 1937)
 • Gymnothorax annulatus D. G. Smith & E. B. Böhlke, 1997
 • Gymnothorax atolli (Pietschmann, 1935)
 • Gymnothorax australicola Lavenberg, 1992
 • Gymnothorax austrinus E. B. Böhlke & McCosker, 2001
 • Gymnothorax bacalladoi E. B. Böhlke & Brito, 1987
 • Gymnothorax baranesi D. G. Smith, Brokovich & Einbinder, 2008
 • Gymnothorax bathyphilus Randall & McCosker, 1975
 • Gymnothorax berndti Snyder, 1904
 • Gymnothorax breedeni McCosker & Randall, 1977
 • Gymnothorax buroensis (Bleeker, 1857)
 • Gymnothorax castaneus (D. S. Jordan & C. H. Gilbert, 1883)
 • Gymnothorax castlei E. B. Böhlke & Randall, 1999
 • Gymnothorax cephalospilus E. B. Böhlke & McCosker, 2001
 • Gymnothorax chilospilus Bleeker, 1864
 • Gymnothorax chlamydatus Snyder, 1908
 • Gymnothorax conspersus Poey, 1867
 • Gymnothorax cribroris Whitley, 1932
 • Gymnothorax davidsmithi McCosker & Randall, 2008
 • Gymnothorax dorsalis Seale, 1917
 • Gymnothorax dovii (Günther, 1870)
 • Gymnothorax elegans Bliss, 1883
 • Gymnothorax emmae Prokofiev, 2010[1]
 • Gymnothorax enigmaticus McCosker & Randall, 1982
 • Gymnothorax equatorialis (Hildebrand, 1946)
 • Gymnothorax eurostus (C. C. Abbott, 1860)
 • Gymnothorax eurygnathos E. B. Böhlke, 2001
 • Gymnothorax favagineus Bloch & J. G. Schneider, 1801: cá lịch vân lớn, có tại Việt Nam
 • Gymnothorax fimbriatus (E. T. Bennett, 1832): cá lịch chấm tia, có tại Việt Nam
 • Gymnothorax flavimarginatus (Rüppell, 1830): cá lịch vân diềm vàng, có tại Việt Nam
 • Gymnothorax flavoculus (E. B. Böhlke & Randall, 1996)
 • Gymnothorax formosus Bleeker, 1864
 • Gymnothorax funebris Ranzani, 1840
 • Gymnothorax fuscomaculatus (L. P. Schultz, 1953)
 • Gymnothorax gracilicauda O. P. Jenkins, 1903
 • Gymnothorax griseus (Lacépède, 1803)
 • Gymnothorax hansi Heemstra, 2004
 • Gymnothorax hepaticus (Rüppell, 1830)
 • Gymnothorax herrei Beebe & Tee-Van, 1933
 • Gymnothorax hubbsi J. E. Böhlke & E. B. Böhlke, 1977
 • Gymnothorax intesi (Fourmanoir & Rivaton, 1979)
 • Gymnothorax isingteena (J. Richardson, 1845)
 • Gymnothorax javanicus (Bleeker, 1859): cá lịch Java
 • Gymnothorax johnsoni (J. L. B. Smith, 1962)
 • Gymnothorax kidako (Temminck & Schlegel, 1846)
 • Gymnothorax kolpos J. E. Böhlke & E. B. Böhlke, 1980
 • Gymnothorax kontodontos E. B. Böhlke, 2000
 • Gymnothorax longinquus (Whitley, 1948)
 • Gymnothorax maderensis (J. Y. Johnson, 1862)
 • Gymnothorax mareei Poll, 1953
 • Gymnothorax margaritophorus Bleeker, 1864
 • Gymnothorax marshallensis (L. P. Schultz, 1953)
 • Gymnothorax mccoskeri D. G. Smith & E. B. Böhlke, 1997
 • Gymnothorax megaspilus E. B. Böhlke & Randall, 1995
 • Gymnothorax melanosomatus K. H. Loh, K. T. Shao & Ho. Mi. Chen, 2011[2]
 • Gymnothorax melatremus L. P. Schultz, 1953
 • Gymnothorax meleagris (G. Shaw, 1795): cá lịch mõm trắng hay cá lịch Ghi-nê, có tại Việt Nam
 • Gymnothorax microspila (Günther, 1870)
 • Gymnothorax microstictus E. B. Böhlke, 2000
 • Gymnothorax miliaris (Kaup, 1856)
 • Gymnothorax minor (Temminck & Schlegel, 1846)
 • Gymnothorax moluccensis Bleeker, 1864
 • Gymnothorax monochrous (Bleeker, 1856)
 • Gymnothorax monostigma (Regan, 1909)
 • Gymnothorax mordax (Ayres, 1859): cá lịch California
 • Gymnothorax moringa (Cuvier, 1829)
 • Gymnothorax mucifer Snyder, 1904
 • Gymnothorax nasuta de Buen, 1961
 • Gymnothorax neglectus S. Tanaka (I), 1911
 • Gymnothorax nigromarginatus (Girard, 1858)
 • Gymnothorax niphostigmus Ho. Mi. Chen, K. T. Shao & C. T. Chen, 1996
 • Gymnothorax nubilus (J. Richardson, 1848)
 • Gymnothorax nudivomer (Günther, 1867)
 • Gymnothorax nuttingi Snyder, 1904
 • Gymnothorax obesus (Whitley, 1932)
 • Gymnothorax ocellatus Agassiz, 1831
 • Gymnothorax panamensis (Steindachner, 1876)
 • Gymnothorax parini Collette, D. G. Smith & E. B. Böhlke, 1991
 • Gymnothorax phalarus W. A. Bussing, 1998
 • Gymnothorax phasmatodes (J. L. B. Smith, 1962)
 • Gymnothorax philippinus D. S. Jordan & Seale, 1907
 • Gymnothorax pictus (J. N. Ahl, 1789)
 • Gymnothorax pikei Bliss, 1883
 • Gymnothorax pindae J. L. B. Smith, 1962
 • Gymnothorax polygonius Poey, 1875
 • Gymnothorax polyspondylus E. B. Böhlke & Randall, 2000
 • Gymnothorax polyuranodon (Bleeker, 1853): cá lịch nhiều răng
 • Gymnothorax porphyreus (Guichenot, 1848)
 • Gymnothorax prasinus (J. Richardson, 1848)
 • Gymnothorax prionodon J. D. Ogilby, 1895
 • Gymnothorax prismodon E. B. Böhlke & Randall, 2000
 • Gymnothorax prolatus Sasaki & Amaoka, 1991
 • Gymnothorax pseudoherrei E. B. Böhlke, 2000
 • Gymnothorax pseudothyrsoideus (Bleeker, 1852)
 • Gymnothorax punctatofasciatus Bleeker, 1863: cá lịch khoang chấm, có tại Việt Nam
 • Gymnothorax punctatus Bloch & J. G. Schneider, 1801
 • Gymnothorax randalli D. G. Smith & E. B. Böhlke, 1997
 • Gymnothorax reevesii (J. Richardson, 1845): cá lịch sọc chấm, có tại Việt Nam
 • Gymnothorax reticularis Bloch, 1795: cá lịch khoang răng khía, có tại Việt Nam
 • Gymnothorax richardsonii (Bleeker, 1852): cá lịch Richardson hay cá lịch ri-sa, có tại Việt Nam
 • Gymnothorax robinsi E. B. Böhlke, 1997
 • Gymnothorax rueppellii (McClelland, 1844): cá lịch khoang răng trơn, có tại Việt Nam
 • Gymnothorax sagenodeta (J. Richardson, 1848)
 • Gymnothorax sagmacephalus E. B. Böhlke, 1997
 • Gymnothorax saxicola D. S. Jordan & B. M. Davis, 1891
 • Gymnothorax serratidens (Hildebrand & F. O. Barton, 1949)
 • Gymnothorax shaoi Ho. Mi. Chen & K. H. Loh, 2007
 • Gymnothorax sokotrensis Kotthaus, 1968
 • Gymnothorax steindachneri D. S. Jordan & Evermann, 1903
 • Gymnothorax taiwanensis Ho. Mi. Chen, K. H. Loh & K. T. Shao, 2008: cá lịch Đài Loan
 • Gymnothorax thyrsoideus (J. Richardson, 1845)
 • Gymnothorax tile (F. Hamilton, 1822)
 • Gymnothorax undulatus (Lacépède, 1803): cá lịch vân sóng, có tại Việt Nam
 • Gymnothorax unicolor (Delaroche, 1809)
 • Gymnothorax vagrans (Seale, 1917)
 • Gymnothorax verrilli (D. S. Jordan & C. H. Gilbert, 1883)
 • Gymnothorax vicinus (Castelnau, 1855)
 • Gymnothorax walvisensis Prokofiev, 2009
 • Gymnothorax woodwardi McCulloch, 1912
 • Gymnothorax ypsilon Hatooka & Randall, 1992
 • Gymnothorax zonipectis Seale, 1906
101-chi-c-l-ch-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)