User Tools

Site Tools


101-chi-c-c-u-b-t-la-gi

Barbourula
Barbourula busuangensis01.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Bombinatoridae
Chi (genus) Barbourula
Taylor & Noble, 1924

Barbourula là một chi động vật lưỡng cư trong họ Bombinatoridae, thuộc bộ Anura. Chi này có 2 loài và 100% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  • Barbourula busuangensis Taylor và Noble, 1924: Cóc đầu bẹt Philippine, cóc nhiệt đới Busuanga
  • Barbourula kalimantanensis Iskandar, 1978: Cóc đầu bẹt Borneo, cóc nhiệt đới Kalimantan
  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
101-chi-c-c-u-b-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)