User Tools

Site Tools


101-charioteer-ph-o-t-h-nh-ch-ng-t-ng-la-gi

Charioteer hay FV4101 Cromwell[2] hoặc xe tăng hạng trung FV4101, Charioteer là một loại pháo tự hành chống tăng.Nó được sản xuất vào những năm 1950 và phục vụ trong các đơn vị tại Tây Đức.Charioteer được thiết kế bằng cách gắn một khẩu pháo 20 pdr trên thân tăng Cromwell.

Vào đầu những năm 1950, để tăng thêm hỏa lực cho lực lượng thiết giáp hoàng gia, một số tăng Cromwell được trang bị pháo 20 pdr, nó sử dụng tháp pháo 2 người mới nhưng được bọc giáp khá mỏng.[3] Kết quả chính là mẫu pháo tự hành chống tăng FV 4101 Charioteer.Có khoảng 200 tăng Cromwell được biến đổi thành FV 4101 Charioteer bởi hãng Robinson và Kershaw Ltd ở Cheshire.

Quân đội Anh chỉ sử dụng FV 4101 Charioteer với mục đích luyện tập.Vào giữa và cuối những năm 1950, FV 4101 được bán cho các nước như Áo, Phần Lan, Jordan và Liban.

Bibliography
  • Bingham, James (1971), AFV Profile No. 25 Cromwell and Comet, Profile Publishing 
101-charioteer-ph-o-t-h-nh-ch-ng-t-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)