User Tools

Site Tools


101-cerotainia-unicolor-la-gi

Cerotainia unicolor
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cerotainia
Loài (species) C. unicolor
Danh pháp hai phần
Cerotainia unicolor
Hermann, 1912

Cerotainia unicolor là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cerotainia unicolor được Hermann miêu tả năm 1912. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cerotainia unicolor tại Wikispecies
101-cerotainia-unicolor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)