User Tools

Site Tools


101-cerotainia-longimana-la-gi

Cerotainia longimana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cerotainia
Loài (species) C. longimana
Danh pháp hai phần
Cerotainia longimana
Hermann, 1912

Cerotainia longimana là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cerotainia longimana được Hermann miêu tả năm 1912. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cerotainia longimana tại Wikispecies
101-cerotainia-longimana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)