User Tools

Site Tools


101-cerotainia-argyropus-la-gi

Cerotainia argyropus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cerotainia
Loài (species) C. argyropus
Danh pháp hai phần
Cerotainia argyropus
Schiner, 1868

Cerotainia argyropus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cerotainia argyropus được Schiner miêu tả năm 1868. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cerotainia argyropus tại Wikispecies
101-cerotainia-argyropus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)