User Tools

Site Tools


101-cerotainia-albibarbis-la-gi

Cerotainia albibarbis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cerotainia
Loài (species) C. albibarbis
Danh pháp hai phần
Cerotainia albibarbis
Curran, 1930

Cerotainia albibarbis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cerotainia albibarbis được Curran miêu tả năm 1930. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cerotainia albibarbis tại Wikispecies
101-cerotainia-albibarbis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)