User Tools

Site Tools


101-cerdistus-erythruroides-la-gi

Cerdistus erythruroides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cerdistus
Loài (species) C. erythruroides
Danh pháp hai phần
Cerdistus erythruroides
Theodor, 1980

Cerdistus erythruroides là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cerdistus erythruroides được Theodor miêu tả năm 1980. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cerdistus erythruroides tại Wikispecies
101-cerdistus-erythruroides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)