User Tools

Site Tools


101-cerdistus-desertorum-la-gi

Cerdistus desertorum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cerdistus
Loài (species) C. desertorum
Danh pháp hai phần
Cerdistus desertorum
Efflatoun, 1934

Cerdistus desertorum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cerdistus desertorum được Efflatoun miêu tả năm 1934. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cerdistus desertorum tại Wikispecies
101-cerdistus-desertorum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)