User Tools

Site Tools


101-cerdistus-coedicus-la-gi

Cerdistus coedicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cerdistus
Loài (species) C. coedicus
Danh pháp hai phần
Cerdistus coedicus
Walker, 1849

Cerdistus coedicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cerdistus coedicus được Walker miêu tả năm 1849. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cerdistus coedicus tại Wikispecies
101-cerdistus-coedicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)