User Tools

Site Tools


101-ceraturgus-kawamurae-la-gi

Ceraturgus kawamurae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ceraturgus
Loài (species) C. kawamurae
Danh pháp hai phần
Ceraturgus kawamurae
Matsumura, 1916

Ceraturgus kawamurae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ceraturgus kawamurae được Matsumura miêu tả năm 1916. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ceraturgus kawamurae tại Wikispecies
101-ceraturgus-kawamurae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)