User Tools

Site Tools


101-cenochromyia-puer-la-gi

Cenochromyia puer
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cenochromyia
Loài (species) C. puer
Danh pháp hai phần
Cenochromyia puer
Doleschall, 1858

Cenochromyia puer là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cenochromyia puer được Doleschall miêu tả năm 1858. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cenochromyia puer tại Wikispecies
101-cenochromyia-puer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)