User Tools

Site Tools


101-cenochromyia-guttata-la-gi

Cenochromyia guttata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cenochromyia
Loài (species) C. guttata
Danh pháp hai phần
Cenochromyia guttata
Hermann, 1912

Cenochromyia guttata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cenochromyia guttata được Hermann miêu tả năm 1912. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cenochromyia guttata tại Wikispecies
101-cenochromyia-guttata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)