User Tools

Site Tools


101-cabasa-honesta-la-gi

Cabasa honesta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cabasa
Loài (species) C. honesta
Danh pháp hai phần
Cabasa honesta
Walker, 1858

Cabasa honesta là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cabasa honesta được Walker miêu tả năm 1858. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cabasa honesta tại Wikispecies
101-cabasa-honesta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)