User Tools

Site Tools


101-c-p-nia-nam-la-gi

Cạp nia nam[3][4] hay mai gầm bạc, rắn hổ khoang, rắn vòng bạc (danh pháp hai phần: Bungarus candidus) là một loài cạp nia thuộc họ Rắn hổ. Loài này được mô tả năm 1758 bởi Linnaeus. Loài này phân bố ở Campuchia, Indonesia (Java, Sumatra, Bali, Sulawesi), Malaysia (Malaya), Singapore, Thái Lan, Việt Nam.

Ở chuột, LD50 IV của loài này là 0,1 mg/kg[5]. Nọc cạp nia nam gây tử vong tới 50% ngay cả khi điều trị bằng huyết thanh chống nọc độc; còn khi không điều trị bằng huyết thanh thì tỷ lệ tử vong là 70% đối với người[6]

101-c-p-nia-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)