User Tools

Site Tools


101-c-m-l-i-la-gi

Osteochilus vittatus
Osteoc hassel 120127-22808 tsm.JPG

Cá mè lúi

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum)

Chordata

Nhánh Craniata
Phân ngành (subphylum) Vertebrata
Phân thứ ngành (infraphylum) Gnathostomata
Liên lớp (superclass) Osteichthyes
Lớp (class) Actinopterygii
Phân lớp (subclass) Neopterygii
Phân thứ lớp (infraclass) Teleostei
Liên bộ (superordo) Ostariophysi
Bộ (ordo) Cypriniformes
Liên họ (superfamilia) Cyprinoidea
Họ (familia) Cyprinidae
Chi (genus) Osteochilus
Loài (species) O. vittatus
Danh pháp hai phần
Osteochilus vittatus
(Valenciennes, 1842)
Danh pháp đồng nghĩa
 • Labeo neilli Day, 1870
 • Osteochilus duostigma Fowler, 1937
 • Osteochilus hasselti (Valenciennes, 1842)
 • Osteochilus hasselti tweediei Menon, 1954
 • Osteochilus hasseltii (Valenciennes, 1842)
 • Osteochilus kuhlii (Bleeker, 1860)
 • Osteochilus melanopterus Tirant, 1883
 • Osteochilus neilli (Day, 1870)
 • Rohita erythrura Valenciennes, 1842
 • Rohita hasseltii Valenciennes, 1842
 • Rohita kuhli Bleeker, 1860
 • Rohita rostellatus Valenciennes, 1842
 • Rohita vittata Valenciennes, 1842

Cá mè lúi hay cá lúi sọc hay đơn giản chỉ là cá mè (danh pháp hai phần: Osteochilus vittatus) là một loài cá thuộc chi Cá mè phương nam trong họ Cá chép. Loài này sinh sống ở Phân bố tại phía nam Myanma, Thái Lan, Sumatra, Borneo và Java. Cũng ghi nhận tại Trung Quốc và lưu vực sông Mê Kông.

101-c-m-l-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)