User Tools

Site Tools


101-c-m-i-v-n-la-gi

Cá mối vện[1], tên khoa học Synodus variegatus, là một loài cá trong họ Synodontidae, được tìm thấy ở tây Thái Bình Dương, từ độ sâu 4–90 m. Nó có thể dài đến 40 cm.

  1. ^ Thái Thanh Dương (chủ biên), Các loài cá thường gặp ở Việt Nam, Bộ Thủy sản, Hà Nội, 2007. Tr.12.
101-c-m-i-v-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)