User Tools

Site Tools


101-c-ch-nh-moray-california-la-gi

cá lịch biển California (danh pháp khoa học: Gymnothorax mordax) là một loài cá lịch biển, được tìm thấy ở phía đông Thái Bình Dương ở độ sâu đến 40 m. Chiều dài của nó lên đến 152 cm. Chúng sống thọ đến 30 tuổi và có không có xương chậu, vây ngực, hoặc nắp mang.

101-c-ch-nh-moray-california-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)