User Tools

Site Tools


101-c-c-t-a-ch-u-u-la-gi

Cóc tía châu Âu là một loài cóc thuộc họ Bombinatoridae bản địa lục địa châu Âu. Cóc tía châu Âu dài 26–60 mm và nặng 2-13,9 g.

Loài này được tìm thấy từ ở miền trung và đông châu Âu: Đan Mạch, Thụy Điển, Đức, Cộng hòa Séc, Áo, Slovakia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, România, Hungary, Slovenia, Ba Lan, Latvia, Litva, Belarus, Ukraina, Moldova, phía tây nam nước Nga và kết thúc về phía tây Kazakhstan. Nó đã được nhập nội vào Vương quốc Anh.

Xu hướng của loài này là giảm sút số lượng, mặc dù số lượng rất phong phú trong hầu hết phạm vi phân bố của nó. Phía bắc và phía tây của sông Danube có sự gia tăng công tác thủy lợi phục vụ nông nghiệp mang lại xu hướng thuận lợi cho loài cóc này.

  1. ^ Aram Agasyan, Aziz Avisi, Boris Tuniyev, Jelka Crnobrnja Isailovic, Petros Lymberakis, Claes Andrén, Dan Cogalniceanu, John Wilkinson, Natalia Ananjeva, Nazan Üzüm, Nikolai Orlov, Richard Podloucky, Sako Tuniyev, Uğur Kaya 2009. Bombina bombina. In: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on ngày 3 tháng 8 năm 2012.

Phương tiện liên quan tới Bombina bombina tại Wikimedia Commons

101-c-c-t-a-ch-u-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)